top of page

ORFF-SCHULWERK

Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisi

Orff-Schulwerk; müzik yapma, hareket etme ve konuşma gibi insanoğlunun yaradılışında olan nitelikleri temel alan bütüncül bir müzik eğitimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, besteci Carl Orff (1985-1982) ve öğrencisi ve meslektaşı Gunild Keetman (1904-1990) tarafından geliştirilmiştir.
 
Bu yaklaşımda müzik öğretimi, grup olarak ve interaktif ders süreçleri içinde gerçekleşir. Dersler; hedef grubun (farklı yaş grubundan çocuklar, amatör yetişkin müzisyenler ve dansçılar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar veya yetişkinler, ebeveyn çocuk grupları gibi) yaşına, eğilimlerine, duygusal, psikomotor, bilişsel, sosyal gelişim düzeyine ve hâlihazırdaki deneyimlerine göre tasarlanır. Ders süreçleri, deneme ve deneyimlemeden doğaçlamaya ve kendi yaratılarını oluşturmaya doğru ilerler.
 
Bu bağlamda:

  • Ortak paydaları ritim olan müzik, konuşma, hareket ve dansı birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alarak müzik eğitimine kişinin kendisinden, kendi bedeninden, müzigin fiziksel olarak betimlenmesinden; yani hareketten başlar ve bunu müzikal ifadenin daha ileri safhalarına doğru geliştirmeyi hedefler.

  • Ses eğitimi (konuşma, şarkı söyleme), enstrüman çalma, hareket ve dans, kulak eğitimi, müzik teorisi, müzik ve dans kompozisyonu ve elementer tiyatro odaklandığı temel öğrenme alanlarıdır.

  • Orff çalgılarının nispeten kolay çalım tekniği, özellikle çocukların ilgisini ve merakını uyandırarak müzik yapma isteklerini arttırır ve aynı zamanda kendi yeteneklerine daha fazla güven duymalarına ve göreceli olarak daha hızlı bir biçimde müzik yapabilmelerine yardım eder.

  • Orff-Schulwerk, çocukların doğuştan sahip olduğu oyun güdüsünü temel alır ve bu güdüyü sabırlı aktiveye, yani alıştırma yapmaya doğru geliştirir. Bu süreci, çalışılan hedef grupların başarabileceği zorluk sınırını aşmamaya veya onları yapabileceklerinden daha azı ile yetinmek zorunda bırakmamaya özen göstererek, basitten zora doğru genişletir.

  • Öğrenme alanlarının zenginliği ve kullandığı oyun benzeri, eğlenceli ve hayal gücüne hitap eden aktiviteler farklı düzeyde ve çeşitte beceriye sahip bireylerin bağımsız bir biçimde üretimde bulunmasına ve böylece yaratıcılıklarının ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Foto: Christa Pilger-Feiler
Carl-Orff-Stiftung, Archiv: Orff-Zentrum München

“ Elementer müzik katiyen sadece müzik değildir hareket, dans ve konuşma ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturur. Kişinin kendi yaptığı, içinde dinleyici olarak değil katılımcı olarak yer aldığı müziktir. ”

Carl Orff

Onaylı  Kuruluştur.

Logo_Member of the IOSFS copy.png
Orff Stiftung.png
bottom of page